спеціальність  141  
«Електроенергетика, електротехніка  та   

         електромеханіка»

Cпеціалізація  «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд»

Фахівці, які навчаються за спеціальністю «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд»,   отримують професію техніка-електрика в галузі електропостачання  промислових підприємств,  виробництва та розподілу електричної енергії,  монтажу, експлуатації та налагодження  електроустаткування на промислових підприємствах та  в цивільних  спорудах.

Під час професійної діяльності технік-електрик зможе вирішува-  ти  такі  завдання:
- проводити монтаж та налагодження електрообладнання;
-підтримувати у справному стані електрообладнання промислових підприємств під час його експлуатації;
-складати графіки та проводити планово-попереджувальні ремонти електрообладнання;
- випробовувати електрообладнання після монтажу або ремонту;
- модернізувати  та реконструювати  системи електроспоживання;
-проводити винахідницьку і раціоналізаторську діяльність з метою оптимізації систем енергоспоживання, запровадження енергозберігаючих технологій;
-розраховувати основні параметри електрообладнання у різних режимах роботи, використовуючи комп'ютерну техніку;
-виконувати креслення схем електропостачання, а також моделювати  роботу   електричних кіл за допомогою засобів обчислювальної техніки.

Термін  навчання  - 3 роки 10 місяців. 
План  держзамовлень  -  30 осіб  за денною формою  навчання  та 10 осіб  - за заочною.
Ліцензійний обсяг  -  за денною формою навчання  50 осіб, за заочною - 50 осіб.
Освітньо-кваліфікаційний рівень -  «молодший спеціаліст».
Кваліфікація - «технік-електрик».

 Рівень заробітної плати електрика залежить від місця роботи, його спеціалізації. Професія електрика має можливості кар'єрного зростання до позиції бригадира. Електрик також може організувати власну справу,  підробляти  приватно.
Позитивна тенденція стосовно зросту обсягів споживання електроенергії промисловими підприємствами та комунальними споживачами дає підставу вважати, що потреба у спеціалістах з даного напрямку буде постійно зростати.

 Основне завдання електрика - організація безперебійного постачання електроенергією приміщень, вулиць, виробничих процесів. Електрик - фахівець широкого напряму: він може займатися електропостачанням об'єктів, ремонтом побутових електроприладів, промислового електрообладнання, заміною електричної проводки, забезпеченням освітлення на вулицях.

Особисті якості : 
Електрик - ризикована професія, оскільки доводиться мати справу з високою напругою. Тому професія електрика вимагає наявності таких якостей, як уважність, обережність, пильність, зосередженість, акуратність, відповідальність.

Освіта: 
Електрик повинен мати середню спеціальну освіту, навички роботи з різними  видами  спеціальних  приладів  та  інструментів.


Працевлаштування: 


Посада електрика  є  на будь-якому підприємстві:
- технік-електрик;  електрик дільниці;  диспетчер електропідстанції;
- електромеханік дільниці; електромеханік з підіймальних установок;
- технік з налагодження та випробування електрообладнання;
-технік-електрик цеху, мереж і підстанцій по обслуговуванню електроустаткування;
-  виконроб;
- начальник монтажної дільниці;
- технік виробничо-технічного та проектно-конструкторського відділів;
-  робітничі  посади на  місцях.

 Рівень заробітної плати електрика залежить від місця роботи, його спеціалізації. Професія електрика має можливості кар'єрного зростання до позиції бригадира. Електрик також може організувати власну справу,  підробляти  приватно.

Позитивна тенденція стосовно зросту обсягів споживання електроенергії промисловими підприємствами та комунальними споживачами дає підставу вважати, що потреба у спеціалістах з даного напрямку буде постійно зростати.

 Обов'язки: 


- прокладання кабелів силового живлення, електропроводки;
- підключення електроустаткування;
- розрахунок необхідного розміру кабелів для силового живлення устаткування;
- складання плану розміщення силового обладнання та електропроводки;
участь у профілактичному і поточному ремонті  електричного обладнання;
- здійснення монтажних та інших робіт при реконструкції та впровадженні нового електричного обладнання;
-виконання монтажу вторинних кіл  (управління, захисту, сигналізації, вимірювання);
- прокладка кабелів і проводів у каналах, коробках і лотках;
- спресовування наконечників і приварювання їх до жил кабелів і проводів;
- монтаж з'єднувальних муфт, кабелів та мережі заземлення;
- установка ізоляторів, розмітка місць установки та встановлення приладів захисту та керування;
- продзвонювання змонтованих схем та вимірювання опору ізоляції;
- підготовка приладів і апаратів до включення і налагодження;
- ремонт та пошук несправностей при замиканні проводки.


Основне завдання електрика - організація безперебійного постачання електроенергією приміщень, вулиць, виробничих процесів. Електрик - фахівець широкого напряму: він може займатися електропостачанням об'єктів, ремонтом побутових електроприладів, промислового електрообладнання, заміною електричної проводки, забезпеченням освітлення на вулицях.


 Практичне  навчання: 


Важливе місце у підготовці техніка-електрика займає практичне навчання. Тому під час вивчення навчальних дисциплін та проходження практик студенти відвідують  провідні  підприємства  міста та регіону  з метою ознайомлення із особливостями  їх енергопостачання, обслуговування та ремонту електроустаткування й  отримання  навичок  із проведення електромонтажних, ремонтних  та налагоджувальних робіт.

Також під час практики  для отримання  робітничої професії  студент отримує спеціальність  слюсаря-електромонтера або електомонтажника   з ІІІ  групою електробезпеки,  що дозволяє працювати з електроустановками з напругою до  1000В.

  Ми прагнемо створити всі умови для того, щоб формувати з молодих людей не лише досвідчених спеціалістів, але й гармонійно розвинутих особистостей, громадян своєї держави.
З цією метою постійно проводяться тематичні  вечори,  конкурси  з  предметів,  квести.

Сподіваємося в цьому році помандрувати разом з вами шляхами здобування знань та  опанування практичними навичками з даної спеціальності.