Матеріально-технічне забезпечення спеціальності

Навчально-матеріальну базу спеціалізації
  "Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд" 
складають  наступні  майстерні та   лабораторії :

Електромонтажна майстерня 


Студенти мають змогу засвоїти первинні навики роботи з електротехнічним інструментом, паяння, монтажу освітлювальних та силових мереж, а також складання простих релейно-контактних схем керування.

Механічна майстерня 


 Студенти мають змогу засвоїти первинні навики роботи на токарних, свердлильних та фрезерних верстатах.


Слюсарна майстерня 


 Студенти мають змогу засвоїти первинні навики роботи зі слюсарним і вимірювальним інструментом при виготовленні невеликих деталей для поточних ремонтів в кабінетах та лабораторіях коледжу.

Лабораторія теоретичних основ електротехнікиСтуденти мають змогу засвоїти основні закони електротехніки та перевірити їх при виконанні лабораторних та практичних робіт
Лабораторія промислової  електроніки та електротехніки
Студенти досліджують роботу напівпровідникових елементів, підсилювачів сигналів, електронних генераторів, випрямлячів, електричних фільтрів та стабілізаторів напруги, пристроїв автоматики та основні елементи мікропроцесорів.
Лабораторія електричних машин та електропривода 
 Студенти мають змогу власними руками проводити підключення електричних машин та трансформаторів, досліджувати їх, а також налагоджувати релейно-контактні та безконтактні схеми керування електроприводами.

Лабораторія електричних вимірювань 


Студенти перевіряють на практиці будову та принцип роботи приладів, призначених для вимірювання електричних величин, та стежать за перебігом подій в електричному колі з їх допомогою .

Лабораторія електроустаткування підприємств та цивільних споруд 


Цей кабінет є зв’язуючим елементом між теорією і практикою, студенти отримують повну інформацію про промислове обладнання за допомогою макетів та елементів реального устаткування.

Лабораторія електропостачання - завідувач лабораторії Борак Іван Сергійович
Студенти перевіряють на практиці роботу релейного захисту, особливість контролю за спожитою електроенергією та досліджують особливість автоматичного ввімкнення резерву (АВР)

Лабораторія електричних апаратів Студенти перевіряють на практиці будову та принцип роботи електричних апаратів як низької напруги так і високовольтного устаткування та проводять їх випробування.


Лабораторія сучасних систем керування електротехнічними комплексами 


Студенти мають змогу власними руками проводити дослідження елементів автоматики, програмування частотних перетворювачів та логічних контролерів, як окремо, так і в комплексі технологічного процесу.

Лабораторія монтажу та ремонту електроустаткування 


Студенти мають змогу на власні очі побачити діючі макети монтажу: тросового освітлення, самонесучих ізольованих провідників, освітлення квартири, сучасного вводу в житловий будинок, шафи керування конвеєрною лінією - та засвоїти особливості їх монтажу.

Лабораторія «Охорони праці та електробезпеки» 


Студенти мають змогу побачити знаки та плакати з охорони праці та електробезпеки, ознайомитися з технічною документацією, що пов’язана з електробезпекою.

Лабораторія «Технологічного устаткування»


Студенти мають змогу ознайомитися з особливістю монтажу, налагодження електроустаткування металорізальних верстатів, принципів подачі напруги до споживачів.