Співпраця з ВНЗ ІІІ-ІУ рівня акредитації

Продовження навчання у вищих державних навчальних закладах ІІІ і ІV  рівнів акредитації: 

Випускники мають можливість продовжувати навчання у різних ВНЗ України подібного напрямку.  Наші випускники продовжують навчання за скороченим навчальним  планом у вищих навчальних закладах IIІ-IV рівня акредитації:
 - Хмельницькому національному університеті;
-  Національному університеті  «Львівська політехніка»;
http://lp.edu.ua/taxonomy/term/447/all
 - Одеській національній академії харчових технологій;
 http://pk.onaft.edu.ua/http://pk.onaft.edu.ua/
-  Тернопільському національному технічному університеті  імені Івана Пулюя;
-  Одеському національному політехнічному університеті;
 http://opu.ua/
- Національному технічному університеті України  «Київський політехнічний інститут  імені  Ігоря Сікорського»»;
 -  Луцькому  національному  технічному університеті;
 http://lutsk-ntu.com.ua/uk/vipusknikam-koledzhiv

 -  Національному авіаційному університеті   в м. Київ;
 http://nau.edu.ua/
  - Харківському національному університеті радіоелектроніки.
Студенти нашого коледжу мають можливість продовжувати навчання в вище перелічених навчальних закладах  як на денному, так і на заочному відділенні,  починаючи  з  ІІ та ІІІ курсів.